Translate

luni, 17 iunie 2013

Ne-a trimis un gind de rugaciune , parintele Iustin


 
Un domn gasi ieri pe strada un porumbel bolnav.
Nu era ranit , dar nu prea minca si nu voia sa zboare.
O doamna a cautat pe internet fotografii cu pisici si a gasit pisicul pe umarul lui.
Atit de mult i-a placut, ca fotografia fuse facuta wallpaper.
Jumatate din crizantema alba  din vaza aceea mica asezata in coltul camerei la icoana, fuse pirjolita.

Toate aceste neinsemnate s-au intimplat ieri, cind

Parintele Iustin  adormi intru Domnul!


De parca la fiecare dintre noi a venit , fie sa arate ca duhul cel sfant il tinem ca pe un porumbel bolnav, fie ca floarea rugaciunii si a iubirii e cuprinsa de jumatate cu foc nimicitor, fie ca ne poarta in rugaciunile lui si dincolo de viata aceasta.

La noi teii sunt inmiresmati, sunt aproape scuturati.., trecuta vremea lor....
In Poiana Teiului unde a adormit parintele Iustin, ne-am aflat in preajma unui sfant in viata, vesnica pomenirea lui!

Domnul sa-l ierte si sa-l aseze in lumina!


Cum in lumina i-a asezat si pe Sfintii Parinti din primul Sinod ecumenic, zi cinstita ieri in calendar, caci asa cum Sfantul Nicolae l-a palmuit pe Arie, asa si Sfantul Iustin i-a palmuit cu cuvantul lui pe neiubitorii de neam , de tara ,de limba, de suflet omenesc, asa precum Sfantul Spiridon a coplesit intreaga suflere de la Niceea, asa si Sfantul Iustin ne-a coplesit cu sfaturile , cu povatuirea , cu deslusirea Sfintei Treimi.
Nu e intimplator nimic, nu e intimplator ca l-a luat Dumnezeu la El intr-o asa zi.


Evanghelia din Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul 1 Ecumenic (Ioann 17:1-13)
17:1  Acestea a grăit Iisus şi şi-a ridicat ochii săi la cer şi a zis: Părinte, a venit ceasul. Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine.
17:2  Precum ai dat Lui stăpînire a tot trupul, ca tot ce ai dat Lui să le dea lor viaţă veşnică.
17:3  Şi aceasta este viaţa cea veşnică, ca să Te cunoască pe Tine unul adevăratul Dumnezeu şi pe cel care ai trimis, pe Iisus Hristos.
17:4  Eu Te-am proslăvit pe Tine pe pămînt; am săvîrşit lucrul care ai dat mie ca să-l fac.
17:5  Şi acum mă proslăveşte Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava care am avut la Tine mai înainte pînă a nu fi lumea.
17:6  Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi-ai dat pe ei şi cuvîntul Tău au păzit.
17:7  Acum au cunoscut că toate cîte ai dat Mie de la Tine sînt.
17:8  Pentru că cuvintele pe care le-ai dat Mie le-am dat lor; şi ei au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis.
17:9  Eu pentru aceştia mă rog; nu pentru lume mă rog, ci pentru aceştia pe care Mi-ai dat Mie, că ai Tăi sînt.
17:10  Şi ale Mele toate ale Tale sînt, şi ale Tale ale Mele; şi M-am proslăvit întru dînşii.
17:11  Şi nu mai sînt în lume; şi aceştia în lume sînt şi Eu la Tine vin. Părinte Sfinte, păzeşte-i pe dînşii întru numele Tău, pe cei care Mi-ai dat Mie, ca să fie una, precum şi Noi.
17:12  Cînd eram cu ei în lume, Eu îi păzeam pe ei întru numele Tău; pe care Mi-ai dat Mie i-am păzit, şi nimeni dintr-înşii n-a pierit, fără numai fiul pierzării, ca să se plinească Scriptura.
17:13  Iar acum la Tine vin, şi acestea grăiesc în lume, ca să aibă bucuria Mea deplin întru ei.

Apostolul din Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul 1 Ecumenic (Fapte 20:16-18, 28-36)

20:16  Pentru că a socotit Pavel să treacă Efesul, ca să nu i se facă lui să zăbovească în Asia, că se grăbea, de ar putea în ziua Praznicului a cincizeci de zile să fie în Ierusalim.
20:17  Şi din Milet, trimiţînd în Efes, a chemat pe prezviterii Bisericii.
20:18  Şi dacă au venit la el, a zis lor: Voi ştiţi din ziua cea dintîi, întru care am intrat în Asia, cum am fost cu voi în toată vremea.
20:28  Drept aceea luaţi aminte de voi şi de toată turma întru care Duhul Sfînt v-a pus pe voi episcopi ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a cîştigat-o cu sîngele Său.
20:29  Că eu ştiu aceasta, că după ducerea mea vor intra lupi grei întru voi, care nu vor cruţa turma.
20:30  Şi dintre voi înşivă se vor scula bărbaţi grăind îndărătnicii, ca să tragă pe ucenici după dînşii.
20:31  Pentru aceea, privegheaţi, aducîndu-vă aminte că trei ani noaptea şi ziua nu am încetat cu lacrimi învăţînd pe fiecare dintre voi.
20:32  Şi acum vă încredinţez pe voi, fraţilor, lui Dumnezeu şi cuvîntului Darului Lui, care poate să vă zidească şi să vă dea vouă moştenire între toţi cei sfinţiţi.
20:33  Argintul sau aurul sau haina nici a unuia nu am poftit.
20:34  Înşişi cunoaşteţi că trebuinţelor mele şi celor ce sînt cu mine au slujit mîinile acestea.
20:35  Toate am arătat vouă, că aşa ostenindu-vă se cade să ajutaţi celor slabi, aducînd-vă aminte de cuvîntul Domnului Iisus, că El a zis: Mai fericit este a da decît a lua.
20:36  Şi acestea zicînd, plecîndu-şi genunchii săi, împreună cu ei toţi s-a rugat.iar azi ...cind noi am aflat si suntem indurerati.... ce spune evanghelia si apostolul zilei:Ev. Ioan 14, 27-31; 15, 1-7
Zis-a Domnul către ucenicii Săi: să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze. Aţi auzit că Eu v-am spus că Mă duc, dar voi veni la voi. De M-aţi iubi, v-aţi bucura că v-am spus vouă: Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl Meu este mai mare decât Mine. Şi v-am spus vouă acestea, mai înainte de a se împlini, ca să credeţi când se vor împlini. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi. El nu are nimic în Mine. Dar lumea va cunoaşte că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit, aşa fac. Sculaţi-vă să mergem de aici.
Eu sunt adevărata tulpină a viţei şi Tatăl Meu este lucrătorul. Pe orice mlădiţă care este în Mine şi nu aduce roadă El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă El o curăţeşte pentru ca mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine însăşi, dacă nu rămâne în tulpina viţei, tot aşa nici voi, dacă nu veţi rămâne în Mine. Eu sunt tulpina viţei, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă vreunul nu rămâne în Mine, este aruncat afară ca mlădiţa neroditoare, care s-a uscat şi pe care o adună lumea, o aruncă în foc şi arde. Dacă rămâneţi în Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi orice veţi vrea, şi se va da vouă.

Ap. Fapte 21, 8-14
În zilele acelea, pornind a doua zi, noi şi cei ce eram cu Pavel, am venit la Cezareea. Şi, intrând în casa lui Filip binevestitorul, care era dintre cei şapte (diaconi), am rămas la el. Şi acesta avea patru fiice, fecioare, care prooroceau. Şi rămânând noi acolo mai multe zile, a coborât din Iudeea un prooroc cu numele Agav; şi venind el la noi, a luat brâul lui Pavel şi, legându-şi picioarele şi mâinile, a zis: Acestea zice Duhul Sfânt: Pe bărbatul al căruia este acest brâu, aşa îl vor lega iudeii la Ierusalim şi-l vor da în mâinile neamurilor. Şi când am auzit acestea, îl rugam şi noi şi localnicii să nu se suie la Ierusalim. Atunci a răspuns Pavel: Ce faceţi de plângeţi şi-mi sfâşiaţi inima! Căci eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci să şi mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Şi neînduplecându-se el, ne-am liniştit, zicând: Facă-se voia Domnului.
http://vlad-mihai.blogspot.ro/


Si i-am asezat la icoana lui, a parintelui Iustin, o floare de la iubitul sau frate de suferinta , parintele Ilie Lacatusu, pe la care trecusem...tot ieri

Niciun comentariu:

Rugaciune pentru neamul romanesc a parintelui Gheorghe Calciu

Stapane Doamne, Dumnezeul nostru, Parinte, Fiule si Duhule Sfinte, Domnul nostru Iisus Hristos,
venim la Tine, Doamne,
cu pocainta si durere in inimi sa ne rugam pentru poporul romanesc.
Asculta cererea noastra, intra Doamne, ca un imparat ceresc in tara noastra si in neamul nostru si-l scapa, Iisuse de uneltirile vrajmasilor vazuti si nevazuti.
Ca prigoneste vrajmasul sufletul neamului romanesc si viata lui o calca in picioare.
Facutu-l-a sa locuiasca in intuneric ca mortii cei din veacuri si sufletul lui este mahnit de moarte.
Ca l-au tradat cei pusi de Tine sa-l conduca si au uitat ca Tu ai spus ca cel ce vrea sa fie intaiul, sa slujeasca tuturor.
Si ei au stiut acest lucru, dar s-au trufit, au uitat de poporul Tau, l-au asuprit si l-au jefuit, l-au vandut altor neamuri si au calcat poruncile Tale, iar pamantul acesta, pe care l-ai dat neamului romanesc pe veci, l-au instrainat.
Dar poporul acesta Te slaveste, Doamne, nu numai cu buzele ci si cu inima.
Adu-Ti aminte de el pentru cei ce Te cunosc pe Tine, pentru monahii si monahiile care zilnic se roaga pentru el si pentru rugaciunea noastra de astazi, chiar daca suntem nevrednici de mila Ta.
Pentru ca toti ne-am abatut, toti am facut nelegiuire, si ierarhii, si preotii si credinciosii.
Nu mai este nici unul care sa faca dreptate, nu mai este nici unul! Ci inceteaza Doamne, bataia Ta impotriva poporului romanesc.
Adu-Ti aminte, Iisuse, de fratii nostri care sunt in afara tarii, in exil sau vanduti o data cu teritoriile cedate, si-i miluieste pe ei. Reunifica poporul Tau.
Repune-l in cinstea pe care a avut-o la Tine mai inainte, iarta-i pacatele savarsite, apostaziile, rautatile, indemnurile la desfranare, la neiertare si la razvratire impotriva Ta.
Rugatori aducem pentru noi pe Maica Ta cea Sfanta, Pururea Fecioara Maria, Puterile Ceresti, pe Sfintii Tai Apostoli, pe mucenicii neamului nostru si pe toti mucenicii, sfintii si cuviosii care au slujit Tie cu credinta curata.
Adu-Ti aminte, Stapane, de toti cei care s-au jertfit pentru Cruce, Biserica si Neam; adu-Ti aminte de sangele lor care s-a varsat si pune-l pe acesta in balanta iertarii noastre.Reda poporului nostru pamantul care l-a pazit cu grija si credinta prin veacuri, reda-i bisericile si manastirile vandute, reda-i pacea vazduhului si imbelsugarea roadelor pamantului, stapanirea de sine, demnitatea lui crestina si nationala de altadata, conducatori buni si cinstiti, neasupritori, nemincinosi si nelacomi, reda-i arhierei vrednici de Tine, Iisus Mare Arhiereu, preoti daruiti Bisericii si Neamului, credinciosi misiunii lor, adevarati seceratori, asa cum ii vrei Tu, Milostive.
Auzi-ne Doamne intru indurarea Ta!
Nu intra Stapane la judecata cu robii tai, ci intoarce-Ti iar privirea spre noi si ne ridica din pacat cu dreapta Ta cea mantuitoare.
Si trecand prin patimile toate, curatati prin suferinta, sa ajungem si la Sfanta Ta Inviere, Iisuse, slavindu-Te pe Tine impreuna cu Tatal si cu Duhul Sfant, acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin!Postări populare

Arhivă blog